OVAL工作站系列

◆本系列產品可依現場空間及使用需要而設計規劃,故交期、價格另議。
OVAL工作站系列
JH55-01
JH55-01
■ JH55-01
W900xD900xH740(mm)
(綠色烤玻10mm /白色烤漆腳)
OVAL工作站系列
■ JH55-02 W1800xD700xH740(mm)
■ JH55-03 W1800xD900xH740(mm)
(富美家2567 / 25mm 厚/含蛇管)
OVAL工作站系列
■ JH55-04 W1400xD700xH740(mm)
■ JH55-05 W1600xD700xH740(mm)
■ JH55-06 W1800xD700xH740(mm)
■ JH55-07 W1800xD900xH740(mm)
(富美家2567 / 25mm 厚)
OVAL工作站系列
■ JH55-08 W1400xD700xH740(mm)
■ JH55-09 W1800xD900xH740(mm)
■ JH55-10 W2400xD1200xH740(mm) / 6 支腳
(富美家5997 / 25mm 厚/含毛刷盒、蛇管)


© 豪優辦公家具.